استادشناسی
حسن خانجانی توچائی

حسن خانجانی توچائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های حسن خانجانی توچائی

2.8 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.3

تدریس
2.7
نمره
2.7
امتحان
3
اخلاق
2.7
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های حسن خانجانی توچائی

دانشگاه های حسن خانجانی توچائی

شاگردان حسن خانجانی توچائی