استادشناسی
عطیه خانجانی

عطیه خانجانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عطیه خانجانی

1.8 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.3

تدریس
2
نمره
1
امتحان
2
اخلاق
2
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های عطیه خانجانی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های عطیه خانجانی

شاگردان عطیه خانجانی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد عطیه خانجانی نپیوسته است.