استادشناسی
سیدمحمد خدائی

سیدمحمد خدائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سیدمحمد خدائی

1.4 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.6

تدریس
1.5
نمره
1
امتحان
1.5
اخلاق
1.5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سیدمحمد خدائی

دانشگاه های سیدمحمد خدائی

شاگردان سیدمحمد خدائی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سیدمحمد خدائی نپیوسته است.