استادشناسی
ابراهیم خداپرست

ابراهیم خداپرست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ابراهیم خداپرست

1.9 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.3

تدریس
3
نمره
1.3
امتحان
1
اخلاق
2.3
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های ابراهیم خداپرست

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های ابراهیم خداپرست

شاگردان ابراهیم خداپرست

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد ابراهیم خداپرست نپیوسته است.