استادشناسی
سیدمهدی خرسندی جو

سیدمهدی خرسندی جو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سیدمهدی خرسندی جو

2.6 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.5

تدریس
1.5
نمره
2.5
امتحان
2.5
اخلاق
4
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های سیدمهدی خرسندی جو

دانشگاه های سیدمهدی خرسندی جو

شاگردان سیدمهدی خرسندی جو