استادشناسی
سعید خضرلو

سعید خضرلو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سعید خضرلو

4.6 (4 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.7

تدریس
4.5
نمره
4.5
امتحان
4.5
اخلاق
4.8
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سعید خضرلو

دانشگاه های سعید خضرلو

شاگردان سعید خضرلو