استادشناسی
احمدرضا خورشیدوند

احمدرضا خورشیدوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های احمدرضا خورشیدوند

3.3 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.2

تدریس
4
نمره
2
امتحان
3
اخلاق
4
حضور و غیاب
تغییر کد

شاگردان احمدرضا خورشیدوند

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد احمدرضا خورشیدوند نپیوسته است.