استادشناسی
بهمن خویی زاده

بهمن خویی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های بهمن خویی زاده

4.4 (4 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.7

تدریس
3.3
نمره
4.8
امتحان
4.8
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد

شاگردان بهمن خویی زاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد بهمن خویی زاده نپیوسته است.