استادشناسی
سیدعبدالرسول دادگر

سیدعبدالرسول دادگر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سیدعبدالرسول دادگر

1.5 (5 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.4

تدریس
1.4
نمره
1.4
امتحان
1.4
اخلاق
1.6
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سیدعبدالرسول دادگر

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های سیدعبدالرسول دادگر

شاگردان سیدعبدالرسول دادگر

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سیدعبدالرسول دادگر نپیوسته است.