استادشناسی
الهه داودی رهقی

الهه داودی رهقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های الهه داودی رهقی

0.8 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.9

تدریس
0
نمره
1
امتحان
1
اخلاق
1
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های الهه داودی رهقی

دانشگاه های الهه داودی رهقی

شاگردان الهه داودی رهقی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد الهه داودی رهقی نپیوسته است.