استادشناسی
رویا درودی

رویا درودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های رویا درودی

1.8 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3

تدریس
2
نمره
2
امتحان
2
اخلاق
1
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های رویا درودی

دانشگاه های رویا درودی

شاگردان رویا درودی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد رویا درودی نپیوسته است.