استادشناسی
مرتضی درویشی نیافندری

مرتضی درویشی نیافندری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مرتضی درویشی نیافندری

2.8 (3 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.7

تدریس
2
نمره
4.7
امتحان
2.7
اخلاق
2
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مرتضی درویشی نیافندری

دانشگاه های مرتضی درویشی نیافندری

شاگردان مرتضی درویشی نیافندری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مرتضی درویشی نیافندری نپیوسته است.