استادشناسی
نجمه دشتکی

نجمه دشتکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نجمه دشتکی

5 (1 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.3

تدریس
5
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های نجمه دشتکی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های نجمه دشتکی

شاگردان نجمه دشتکی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد نجمه دشتکی نپیوسته است.