استادشناسی
غلامرضا دهبد

غلامرضا دهبد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های غلامرضا دهبد
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های غلامرضا دهبد

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های غلامرضا دهبد
شاگردان غلامرضا دهبد

این ترم کسی به کلاس های استاد غلامرضا دهبد نپیوسته است.