استادشناسی
غلامرضا دهبد

غلامرضا دهبد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های غلامرضا دهبد

3.4 (2 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.6

تدریس
3.5
نمره
3.5
امتحان
4
اخلاق
2.5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های غلامرضا دهبد

دانشگاه های غلامرضا دهبد

شاگردان غلامرضا دهبد

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد غلامرضا دهبد نپیوسته است.