استادشناسی
محمود دی پیر

محمود دی پیر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمود دی پیر
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های محمود دی پیر

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های محمود دی پیر
شاگردان محمود دی پیر

این ترم کسی به کلاس های استاد محمود دی پیر نپیوسته است.