استادشناسی
علی ذاکری

علی ذاکری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی ذاکری

4.1 (4 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1

تدریس
3.8
نمره
4.3
امتحان
4.3
اخلاق
4.3
حضور و غیاب
تغییر کد

شاگردان علی ذاکری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علی ذاکری نپیوسته است.