استادشناسی
مرتضی ذاکر

مرتضی ذاکر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مرتضی ذاکر

2.6 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.7

تدریس
2.7
نمره
1.7
امتحان
2.7
اخلاق
3.3
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

شاگردان مرتضی ذاکر

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مرتضی ذاکر نپیوسته است.