استادشناسی
محسن ذوقی

محسن ذوقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محسن ذوقی

1.3 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.1

تدریس
0.7
نمره
3
امتحان
0.7
اخلاق
0.7
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های محسن ذوقی

شاگردان محسن ذوقی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محسن ذوقی نپیوسته است.