استادشناسی
سیدعلی رادفر

سیدعلی رادفر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سیدعلی رادفر

3.5 (2 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.6

تدریس
3
نمره
3.5
امتحان
4
اخلاق
3.5
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سیدعلی رادفر

دانشگاه های سیدعلی رادفر

شاگردان سیدعلی رادفر

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سیدعلی رادفر نپیوسته است.