استادشناسی
آیدین رجائی

آیدین رجائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های آیدین رجائی

4.8 (3 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.6

تدریس
5
نمره
4.5
امتحان
4.5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های آیدین رجائی

دانشگاه های آیدین رجائی

شاگردان آیدین رجائی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد آیدین رجائی نپیوسته است.