استادشناسی
مرتضی رجب پور

مرتضی رجب پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مرتضی رجب پور

5 (5 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.3

تدریس
5
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

شاگردان مرتضی رجب پور

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مرتضی رجب پور نپیوسته است.