استادشناسی
محمد رحمانی

محمد رحمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمد رحمانی

2.1 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.6

تدریس
2.5
نمره
2.5
امتحان
2.5
اخلاق
1
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های محمد رحمانی

دانشگاه های محمد رحمانی

شاگردان محمد رحمانی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمد رحمانی نپیوسته است.