استادشناسی
مرتضی رحیمی یگانه

مرتضی رحیمی یگانه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مرتضی رحیمی یگانه

3.5 (3 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.9

تدریس
3.3
نمره
3
امتحان
3
اخلاق
4.7
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های مرتضی رحیمی یگانه

دانشگاه های مرتضی رحیمی یگانه

شاگردان مرتضی رحیمی یگانه