استادشناسی
علیرضا رستمی

علیرضا رستمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علیرضا رستمی

1.8 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.2

تدریس
2.5
نمره
1.5
امتحان
1.5
اخلاق
1.5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های علیرضا رستمی

دانشگاه های علیرضا رستمی

شاگردان علیرضا رستمی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علیرضا رستمی نپیوسته است.