استادشناسی
فائزه رستمی

فائزه رستمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فائزه رستمی

5 (1 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.4

تدریس
5
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد

شاگردان فائزه رستمی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فائزه رستمی نپیوسته است.