استادشناسی
حمید رستگاری

حمید رستگاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های حمید رستگاری

4.3 (2 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.3

تدریس
5
نمره
3
امتحان
4
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های حمید رستگاری

دانشگاه های حمید رستگاری

شاگردان حمید رستگاری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد حمید رستگاری نپیوسته است.