استادشناسی
حسن رسولی منفرد

حسن رسولی منفرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های حسن رسولی منفرد

5 (1 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.3

تدریس
5
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های حسن رسولی منفرد

دانشگاه های حسن رسولی منفرد

شاگردان حسن رسولی منفرد

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد حسن رسولی منفرد نپیوسته است.