استادشناسی
کاوه رشیدزاده

کاوه رشیدزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های کاوه رشیدزاده

2 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3

تدریس
2
نمره
2
امتحان
2
اخلاق
2
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های کاوه رشیدزاده

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های کاوه رشیدزاده

شاگردان کاوه رشیدزاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد کاوه رشیدزاده نپیوسته است.