استادشناسی
صمد رشید

صمد رشید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های صمد رشید

4.6 (2 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.6

تدریس
4.5
نمره
5
امتحان
4
اخلاق
5
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد

کلاس های صمد رشید

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

شاگردان صمد رشید

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد صمد رشید نپیوسته است.