استادشناسی
مریم رضایی فر

مریم رضایی فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مریم رضایی فر

1.4 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.9

تدریس
1.5
نمره
0.5
امتحان
0.5
اخلاق
3
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های مریم رضایی فر

دانشگاه های مریم رضایی فر

شاگردان مریم رضایی فر

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مریم رضایی فر نپیوسته است.