استادشناسی
مریم رضایی

مریم رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مریم رضایی

5 (1 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.3

تدریس
5
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مریم رضایی

دانشگاه های مریم رضایی

شاگردان مریم رضایی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مریم رضایی نپیوسته است.