استادشناسی
اکبر رهبری تبار

اکبر رهبری تبار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های اکبر رهبری تبار

4.3 (1 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.2

تدریس
4
نمره
4
امتحان
4
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های اکبر رهبری تبار

دانشگاه های اکبر رهبری تبار

شاگردان اکبر رهبری تبار