استادشناسی
امیرحسین روحانی سراجی

امیرحسین روحانی سراجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های امیرحسین روحانی سراجی

2 (15 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.2

تدریس
3.3
نمره
1.4
امتحان
1.1
اخلاق
2.3
حضور و غیاب
تغییر کد
نمایش همه نظرات +

کلاس های امیرحسین روحانی سراجی

دانشگاه های امیرحسین روحانی سراجی

شاگردان امیرحسین روحانی سراجی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد امیرحسین روحانی سراجی نپیوسته است.