استادشناسی
طیبه روهنده

طیبه روهنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های طیبه روهنده

3.8 (4 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.6

تدریس
4
نمره
3.3
امتحان
3.5
اخلاق
4.3
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های طیبه روهنده

دانشگاه های طیبه روهنده

شاگردان طیبه روهنده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد طیبه روهنده نپیوسته است.