استادشناسی
دیناه پزشکی

دیناه پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های دیناه پزشکی

4.4 (4 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.8

تدریس
4.3
نمره
4.3
امتحان
4.8
اخلاق
4.3
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های دیناه پزشکی

دانشگاه های دیناه پزشکی

شاگردان دیناه پزشکی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد دیناه پزشکی نپیوسته است.