استادشناسی
سید احمد علمایی

سید احمد علمایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سید احمد علمایی

2.3 (7 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.9

تدریس
2.6
نمره
2
امتحان
1.3
اخلاق
3.1
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

شاگردان سید احمد علمایی