استادشناسی
مرتضی مجدی

مرتضی مجدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مرتضی مجدی

2.7 (6 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.5

تدریس
2.8
نمره
1.8
امتحان
3
اخلاق
3
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص
نمایش همه نظرات +

کلاس های مرتضی مجدی

دانشگاه های مرتضی مجدی

شاگردان مرتضی مجدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مرتضی مجدی نپیوسته است.