استادشناسی
محمود محمودی

محمود محمودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمود محمودی

1.8 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.9

تدریس
2
نمره
3
امتحان
1
اخلاق
1
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص
  • تدریس بد نیست. نمره ها خوب. امتحان خیلی با انتقال استرس به دانشجو گرفته میشه. اخلاق بسیار ناخوشایند.

کلاس های محمود محمودی

دانشگاه های محمود محمودی

شاگردان محمود محمودی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمود محمودی نپیوسته است.