استادشناسی
سپیده بهرآور

سپیده بهرآور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سپیده بهرآور

3.2 (7 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.2

تدریس
3.4
نمره
2.9
امتحان
2
اخلاق
4.6
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

دانشگاه های سپیده بهرآور

شاگردان سپیده بهرآور

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سپیده بهرآور نپیوسته است.