استادشناسی
ابراهیم محمودیان طرزئی

ابراهیم محمودیان طرزئی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ابراهیم محمودیان طرزئی

2.8 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.8

تدریس
2.3
نمره
2
امتحان
1.7
اخلاق
5
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

شاگردان ابراهیم محمودیان طرزئی