استادشناسی
سیاوش اسحقی

سیاوش اسحقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سیاوش اسحقی

3.9 (12 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.3

تدریس
3.4
نمره
3.9
امتحان
3.8
اخلاق
4.4
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

شاگردان سیاوش اسحقی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سیاوش اسحقی نپیوسته است.