استادشناسی
محمد احمدی (تخصصی)

محمد احمدی (تخصصی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمد احمدی (تخصصی)

3.9 (3 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 1

تدریس
3
نمره
5
امتحان
3.7
اخلاق
4
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های محمد احمدی (تخصصی)

دانشگاه های محمد احمدی (تخصصی)

شاگردان محمد احمدی (تخصصی)

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمد احمدی (تخصصی) نپیوسته است.