استادشناسی
مجتبی زائری امیرانی

مجتبی زائری امیرانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مجتبی زائری امیرانی

3.4 (7 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.7

تدریس
2.4
نمره
3.6
امتحان
3.6
اخلاق
3.9
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مجتبی زائری امیرانی

دانشگاه های مجتبی زائری امیرانی

شاگردان مجتبی زائری امیرانی