استادشناسی
پویا سلیمانی ابهری

پویا سلیمانی ابهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پویا سلیمانی ابهری

2.1 (9 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.9

تدریس
1.6
نمره
2
امتحان
1.7
اخلاق
3.3
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد

شاگردان پویا سلیمانی ابهری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد پویا سلیمانی ابهری نپیوسته است.