استادشناسی
محمدرضا نصیری سروی

محمدرضا نصیری سروی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمدرضا نصیری سروی

2.9 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.4

تدریس
1.5
نمره
2.5
امتحان
3
اخلاق
4.5
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های محمدرضا نصیری سروی

دانشگاه های محمدرضا نصیری سروی

شاگردان محمدرضا نصیری سروی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمدرضا نصیری سروی نپیوسته است.