استادشناسی
احمد جلوه مقدم

احمد جلوه مقدم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های احمد جلوه مقدم

1.9 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.4

تدریس
2
نمره
1.3
امتحان
1
اخلاق
3.3
حضور و غیاب
تغییر کد
  • به بچه ها القا میکنند که هیچ کدومتون چیزی بلد نیستید و امتحان تئوری خیلی بد میگیرند. نمره ها هم پایین هست.

کلاس های احمد جلوه مقدم

دانشگاه های احمد جلوه مقدم

شاگردان احمد جلوه مقدم

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد احمد جلوه مقدم نپیوسته است.