استادشناسی
سید حسین جعفری نسب

سید حسین جعفری نسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سید حسین جعفری نسب

2.3 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.3

تدریس
1
نمره
1
امتحان
2
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سید حسین جعفری نسب

دانشگاه های سید حسین جعفری نسب

شاگردان سید حسین جعفری نسب

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سید حسین جعفری نسب نپیوسته است.