استادشناسی
منوچهر شمسینی غیاثوند

منوچهر شمسینی غیاثوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های منوچهر شمسینی غیاثوند

1.1 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.6

تدریس
0.5
نمره
1.5
امتحان
1.5
اخلاق
1
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های منوچهر شمسینی غیاثوند

دانشگاه های منوچهر شمسینی غیاثوند

شاگردان منوچهر شمسینی غیاثوند

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد منوچهر شمسینی غیاثوند نپیوسته است.