استادشناسی
نسرین آخوندی

نسرین آخوندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نسرین آخوندی

4.5 (1 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.9

تدریس
5
نمره
4
امتحان
4
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد

شاگردان نسرین آخوندی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد نسرین آخوندی نپیوسته است.