استادشناسی
زینب آزادی مطلق

زینب آزادی مطلق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های زینب آزادی مطلق

0.9 (6 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.8

تدریس
0.5
نمره
1.2
امتحان
1
اخلاق
1
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های زینب آزادی مطلق

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های زینب آزادی مطلق

شاگردان زینب آزادی مطلق

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد زینب آزادی مطلق نپیوسته است.